Obří houpačka

Obří houpačka

Obří houpačka: Vyzkoušej si vteřinu volným pádem z desítimetrové výšky.. Křičení povinné!

Tarzanův skok: Zvládneš doskočit na hrazdu? Máš tři pokusy. Pokud se to nepovede, zůstaneš spustíme tě na liáně dolů.

Ceník
Obří houpačka 100 Kč / zhup, 150 Kč / 2 zhupy
Tarzanův skok 100 Kč / 3 pokusy